Weg hier X
Weg hier X

Vul hieronder je gegevens in:

Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam (KJRW).
Informatie en/of gegevens van de website mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan de KJRW behoeft te worden gevraagd, dit met uitsluiting van het fotomateriaal. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van de KJRW niet toegestaan.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via info@jongerenrechtswinkel.nl.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement

De KJRW respecteert de privacy van gebruikers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van aan haar via de website verstrekte informatie.

Door de KJRW tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de website. Er worden in principe geen naar personen herleidbare gegevens aan derden verstrekt.

Vragen over deze disclamer?
Mail naar: info@jongerenrechtswinkel.nl